Jan Bouckaertstraat 20
8790 Waregem

Maandag tot vrijdag: 08u30 - 12u00 en 13u30 - 18u00

Zaterdag: 09u00 - 12u00

Buiten deze uren op afspraak.
7 op 7 bereikbaar.

1 december 2022

Deze documenten heeft u nodig om uw woning te verkopen

De meeste attesten die vereist zijn bij de verkoop van een woning levert de notaris aan, maar sommige attesten moet u zelf regelen. ‘Het gaat om documenten waarvoor iemand in uw woning moet zijn', zegt Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be. 'Dat zijn het asbestattest, de keuring van de elektriciteit, het EPC-attest, het postinterventiedossier en het certificaat van de stookolietank.’

1. Asbestattest

Het asbestattest geeft aan hoe asbestveilig uw woning is. Het is verplicht bij de verkoop van woningen of appartementen die voor 2001 gebouwd werden, maar niet voor recentere woningen.

Staat in uw tuin een schuur, een tuinhuis of een garage, dan moeten ook die gecontroleerd worden op asbest, tenzij het gaat om constructies met een grondoppervlakte van samen minder dan 20 m2.

Het attest moet aanwezig zijn bij de ondertekening van het compromis. Het wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige en kost voor een gemiddelde rijwoning al snel 500 euro. Hoe groter uw woning, hoe duurder het is. In die prijs zit het onderzoek van een bepaald aantal materialen vervat. Voor elk bijkomend materiaal dat onderzocht moet worden, komen er extra kosten bij.

2. Keuring elektrische installatie

Dit is een controleverslag van de elektrische installatie van een woning. Het is verplicht voor elke woning, ongeacht hoe oud ze is. Elektrische installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981 beschikken in principe al over een keuringsverslag, maar als u het attest niet terugvindt, moet u een erkend controlebedrijf contacteren voor een nieuwe keuring. Ook als ondertussen belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd aan de elektrische installatie of als het keuringsverslag ouder is dan 25 jaar moet u een nieuwe keuring aanvragen.

Bij een negatief keuringsverslag hoeft u als verkoper niet te panikeren. Als verkoper hebt u alleen de verplichting een keuringsverslag af te leveren zodat de koper geïnformeerd wordt over de staat van de elektrische installatie. Die verplichting betekent niet dat de elektrische installatie van uw woning volledig conform moet zijn bij de verkoop van het huis.

Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie wel in orde brengen, en moet nadien een herkeuring gebeuren. Dateert de elektrische installatie van voor 1 oktober 1981, dan moet die herkeuring gebeuren binnen 18 maanden na het verlijden van de akte. Als de elektrische installatie in gebruik genomen werd na 1 oktober 1981, dan hebt u geen 18, maar 12 maanden de tijd om alles in orde te laten brengen en een herkeuring te laten uitvoeren door hetzelfde keuringsbedrijf dat de vorige keuring uitvoerde.

3. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat geeft de koper een beeld van het energieverbruik van de woning. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger ze is.

Het certificaat moet al ter beschikking zijn zodra u de woning te koop aanbiedt. Een erkend energiedeskundige type A moet het opstellen. Het certificaat is tien jaar geldig, maar als u in de tussentijd veranderingen deed waardoor het gebouw energiezuiniger werd, kunt u er baat bij hebben een nieuw EPC-certificaat te laten opmaken. U kunt dan een betere score krijgen.

Het EPC-attest wordt almaar belangrijker. Wie vanaf 1 januari 2023 in Vlaanderen een energieverslindend huis koopt met EPC-label E of F moet binnen vijf jaar renovaties doen om de woning op te krikken naar het EPC-label D.

4. Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier is alleen verplicht bij gebouwen waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001.

Het dossier bevat alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan uw gebouw. In het dossier staat welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen in een gebouw zitten.

Het dossier hoort bij een gebouw en moet bij de volledige levensduur van het gebouw aanwezig zijn. Het moet worden aangevuld als wijzigingen aan het gebouw gebeuren. ‘Normaal gezien krijgt u het van de bouwpromotor en hebt u daar zelf geen kosten aan. Stel dat het toch ontbreekt en u moet het opnieuw laten opmaken, dan kan dat al snel een paar duizend euro kosten’, verduidelijkt Soutaer.

5. Stookolietankcertificaat

Wordt uw woning verwarmd met mazout, dan moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn. Als u uw woning verkoopt, moet u het certificaat van de stookolietank voorleggen.

6. Bodemattest

Het bodemattest bevat informatie over de verontreiniging van de grond en garandeert dat de koper geen vervuilde grond koopt. Het attest moet aanwezig zijn bij het compromis.

7. Stedenbouwkundig uittreksel

Wie een woning verkoopt, moet aan de koper stedenbouwkundige informatie verstrekken. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, de ligging en de bestemming van het goed en verkavelingsvoorschriften. Het stedenbouwkundig attest mag niet ouder zijn dan een jaar.

U kunt het uittreksel aanvragen bij uw gemeente, maar let wel op: nadat de aanvraag is ingediend, wordt het stedenbouwkundig uittreksel afgegeven binnen een termijn van 30 dagen. Het kan dus soms een tijdje duren vooraleer u het document hebt. De prijs is afhankelijk van de gemeente.

8. Kadastraal uittreksel

Dit uittreksel biedt de koper alle kadastrale perceelgegevens, zoals het perceelnummer, de oppervlakte, de aard van het pand, het kadastraal inkomen enzovoort.

View

9. Overig

Er is nog een hele hoop andere informatie die de verkoper aan de koper moet verschaffen. U moet informatie verstrekken over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed en over de erfgoedwaarde. U moet ook laten weten of er een voorkooprecht op de woning zit.

Het pandregister moet ook gecontroleerd worden. Dat is een databank waarin staat of roerende goederen in of op de woning in pand gegeven zijn. Zo weet de koper of alles wat hij koopt betaald is. Het kan bijvoorbeeld dat zonnepanelen werden gekocht met een lening die nog niet volledig afbetaald is. ‘Doorgaans lost de verkoper die lening op dat moment zelf volledig af, maar het kan ook dat de koper de lening overneemt als de schuldeiser daarmee akkoord gaat’, zegt Soutaer.

Er moet ook een hypothecair getuigschrift aanwezig zijn dat laat zien of er schulden zijn. Ook doet de notaris een opzoeking om na te gaan of het pand leegstaand is of ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard. ‘Het kan bijvoorbeeld dat er een vochtprobleem is, waardoor de woning onbewoonbaar werd verklaard. De eigenaar krijgt dan tijd om dat te herstellen. Heeft hij dat nog niet gedaan, dan gaat de verplichting om dat te herstellen over naar de koper’, zegt Soutaer.

Wie een appartement verkoopt, moet bovendien de inlichtingen van de syndicus verschaffen aan de koper. Wie een appartement koopt, koopt niet alleen de wooneenheid, maar ook de gemeenschappelijke delen. Als een gebouw bestaat uit twee of meer appartementen die eigendom zijn van verschillende personen, zijn de eigenaars verplicht een syndicus aan te stellen. Die staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen. De afspraken over het beheer daarvan en de gemeenschappelijke kosten moeten bij de aankoop in de akte worden opgenomen.

Contacteer ons vrijblijvend op 056/60.41.76 of info@dochy.be voor meer inlichtingen.