Disclaimer

IMMO DOCHY bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op www.dochy.be of via externe zoekrobots zoals immo-portaalsites.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële of andere compensatie. De verstrekte gegevens steunen op informatie ons verschaft door de eigenaars van de betreffende onroerende goederen en onze zorgvuldige opzoekingen. IMMO DOCHY bvba bevestigt dan ook niet de correctheid en volledigheid van deze informatie.

De inhoud van deze website kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of -overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. IMMO DOCHY bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, overname...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met IMMO DOCHY bvba. Ook buiten de kantooruren zijn wij steeds bereikbaar.